Kuidas saada Türgi viisat?

Kas vajate Türki sõitmiseks viisat?

Jah. Türgi viisatingimused erinevad külastaja kodakondsusest sõltuvalt. Kas mul on vaja Türgi viisat, kui reisin sinna Ühendkuningriikidest? Kas USA kodanikud vajavad Türgi viisat? Vastus on „jah“ ning see sama vastus kehtib paljude riikide kodanikele. Viisat taotledes saate kontrollida, kas teil on selleks õigus.

Mida mul on vaja selleks, et taotleda Türgi e-viisat?

Teil peab olema reisidokument, mis kehtib vähemalt 6 kuu jooksul riiki sisenemise kuupäevast. Teie kodakondsusest sõltuvalt võib teil viisat taotledes vaja minna lisadokumente. Teid teavitatakse nendest nõudmistest pärast seda, kui olete valinud oma kodakondsuse ja reisi kuupäevad.

Kas Türki tuleb reisida täpselt taotluses kirjas olevatel kuupäevadel?

Ei. Teie Türgi e-viisa hakkab kehtima teie taotluses kirjas olevast kuupäevast. Saate Türgisse siseneda ükskõik mis kuupäeval teie viisa kehtivusaja jooksul.

Kas ma pean minuga koos reisivatele inimestele hankima eraldi Türgi e-viisad?

Jah. Igal reisijal peab olema omaenda e-viisa.

Kas ma saan e-viisaga siseneda Türki mitu korda?

Teatud riikide kodanikud saavad taotleda mitmekordse sissesõiduõigusega e-viisat. Saate seda e-viisat riiki sisenemiseks kasutada viisa kehtivusaja jooksul nii palju kordi kui soovite, kui olete mõne järgneva riigi kodanik:

Mitmekordse sisenemisõigusega e-viisa riigid

Sooviksin jääda Türki kauemaks, kui see on Türgi e-viisaga lubatud. Mida ma peaksin tegema?

Riiki jäämine kauemaks, kui see on viisaga lubatud, on ebaseaduslik. Kui te seda teete, võidakse teid riigist välja saata, teil võidakse keelata teatud aja jooksul Türki reisida ja/või teil tuleb maksta trahvi. Kui soovite jääda Türki kauemaks, kui see on e-viisaga lubatud, tuleb teil kohalikus politseijaoskonnas taotleda elamisluba.

On oluline meeles pidada, et e-viisat väljastatakse vaid turismi ja kaubanduslikel eesmärkidel. Kui te soovite taotleda mõnda teist viisat, nagu näiteks tööviisat või tudengiviisat, tuleb teil vastav avaldus esitada lähimas Türgi saatkonnas või konsulaadis.

Millal ma peaksin oma Türgi e-viisat taotlema?

Saate esitada oma e-viisa taotluse ükskõik millal enne reisi algust. Kuna taotluse menetlemine võib tavapäraselt kesta kuni 48 tundi, soovitame teil esitada oma e-viisa taotlus vähemalt 72 tundi enne Türki reisimist.

Kui ma ei soovi e-viisat kasutada, on mul võimalik saada viisa Türki saabudes?

On võimalik, et te saate viisa Türki saabudes, kui olete mõne järgneva riigi kodanik:

Kodanikud, kes võivad saada Türgi e-viisa saabumisel

Kas ma saan tasuda oma Türgi viisa eest, kui mul pole ei krediit- ega deebetkaarti?

Kahjuks on teie e-viisa taotluse eest võimalik tasuda vaid krediit- või deebetkaardiga, kuid kaart ei pea olema väljastatud teie nimele.

Kui kaua minu e-viisa kehtib?

Teie e-viisa kehtivusperiood sõltub teie passi väljastanud riigist. Selleks, et välja selgitada, kui kaua te saate Türgis viibida, klõpsake avalehel taotluse nupule ja sisestage sinna oma päritoluriik ja reisidokumendi tüüp.

Kas mul on Türgi e-viisat vaja ka siis, kui ma rahvusvahelisest transiiditsoonist ei välju?

Ei. Juhul, kui te jääte rahvusvahelisse transiiditsooni, pole teil viisat vaja.

Kes saavad Türgi e-viisat taotleda?

Allpool nimetatud riigid on e-viisa riigid ning nende riikide kodanikud saavad taotleda e-viisat eeldusel, et nad Türgi viisanõuetele vastavad. Selleks, et nimetatud nõuete kohta rohkem teada saada, minge Avalehele, klõpsake taotluse nupule ja valige oma päritoluriik ja reisidokumendi tüüp.

Kodanikud, kes võivad taotleda Türgi e-viisat Internetis