Noteikumi un nosacījumi

Ievads

Brīdī, kad piekļūstat mūsu interneta vietnei, jūs piekrītat un pieņemat sekojošos Noteikumus un nosacījumus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus un nosacījumus pirms mūsu pakalpojumu izmantošanas.

Par mums

Turkey-evisa.com sniedz sekojošus pakalpojumus: Mēs apstrādājam un pārbaudām jūsu pieteikumu Turcijas vīzas saņemšanai. Website.com ir privāts uzņēmums, kas nav saistīts ar valstu oficiālajām iestādēm, aģentūrām vai birojiem. Jūs drīkstat apskatīt interneta vietni un uzdot jautājumus bez maksas.

Vīzas apstrāde

Lai ieceļotu Turcijā ar kuģi vai lidmašīnu, jums ir nepieciešama derīga vīza. Vīzu var saņemt, atbildot uz jautājumiem par jūsu ceļojuma plāniem un norādot pases datus.

Mēs uzdosim jums visus nepieciešamos jautājumus un iesniegsim jūsu pieteikumu vīzai. Pirms jūsu pieteikuma apstrādes un iesniegšanas mēs pārbaudīsim jūsu sniegtās atbildes un, gadījumā, ja būsim atklājuši kļūdas vai mums būs nepieciešama papildu informācija, sazināsimies ar jums pa e-pastu.

Mēs neiesniegsim jūsu pieteikumu, kamēr nebūsim pārliecināti par to, ka jūsu sniegtā informācija atbilst prasībām. Ja jūsu pieteikumā sniegtā informācija neizturēs mūsu pārbaudi, mēs atgriezīsim jums samaksātos līdzekļus un jūsu pieteikumu neiesniegsim.

Gadījumā, ja jūsu pieteikums neiztur mūsu pārbaudi, jūs varat iesniegt pieteikumu izmantojot citus līdzīga veida pakalpojumus vai iesniegt to Turcijas valdībai, izmantojot Turcijas E-Vīzas interneta vietni. Lēmums par jūsu Turcijas E-Vīzas apstiprināšanu vai noraidīšanu ir atkarīgs tikai no Turcijas valdības.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Turcijas valdība var izskatīt vīzas pieteikumu līdz pat 72 stundām, bet, parasti, lielākā daļa vīzu iesniedzēju saņems informāciju par vīzas apstiprināšanu 24 stundu laikā. Mēs iesakām pieteikties ātrāk, nekā vēlāk, lai izvairītos no neparedzētu kavējumu radītām problēmām.

Ja jūsu pieteikums tiek noraidīts

Gadījumā, ja jūsu pieteikumu E-Vīzai noraida Turcijas valdībā, mēs atmaksāsim jūsu veikto maksājumu uz jūsu kredītkarti un nepaturēsim samaksu par mūsu pakalpojumiem. Mēs nespējam ietekmēt Turcijas valdības lēmumu apstiprināt vai noraidīt jūsu E-Vīzas pieteikumu.

Gadījumā, ja jūsu pieteikums tiek noraidīts, mēs iesakām sazināties ar Turcijas konsulātu vai vēstniecību, lai pieteiktos vīzas saņemšanai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc tam, kad vīza ir apstiprināta, Turcijas valdība, noteiktās situācijās, var mainīt savu lēmumu un atcelt vīzu. Acīmredzot, arī šādu lēmumu ietekmēt nav mūsu spēkos. Tāpēc mēs iesakām, pirms iegādāties biļetes un veikt citas rezervācijas, pārbaudīt jūsu E-Vīzas derīgumu.

Prasības ceļošanai un personīgā informācija

Jūs uzņematies atbildību par visu prasību ieceļošanai Turcijā ievērošanu. Gadījumā, ja norādījāt nepareizu informāciju par jūsu ceļošanas dokumentāciju, tai skaitā vīza un pase, jums netiks atļauts kāpt uz kuģa vai lidmašīnas klāja, lai dotos uz Turciju, un mēs neuzņemamies atbildību par šo situāciju.

Mūsu pakalpojumu apmaksa

Kā samaksu par mūsu pakalpojumiem mēs pieņemam tikai ASV dolārus ($).

Ja jūsu bankas konta valūta ir cita valūta, jūsu banka vai uzņēmums, kas ir izsniedzis jūsu kredītkarti, konvertēs jūsu konta valūtu atbilstoši summai ASV dolāros. Valūtas konvertācijas rezultātā summa, kas tiks noņemta no jūsu konta, ir atkarīga no valūtas konvertācijas kursa, kas ir spēkā konvertācijas dienā, kā arī jebkāda veida maksājumiem, kurus var piemērot jūsu banka vai kredītkartes izdevējs. Jūsu kredītkartes izdevējs kontrolē papildu maksas piemērošanu, kā arī to, vai šie papildu maksājumi tiks norādīti jūsu kredītkartes izrakstā; mūsu uzņēmums nespēj ietekmēt papildu maksājumus un to atspoguļošanu jūsu konta izrakstā.

Gadījumā, ja jums ir jautājumi par papildu maksas piemērošanu, lūdzu, sazinieties ar jūsu kredītkartes izdevēju.

Interneta vietnē izvietotā satura precizitāte

Neskatoties uz to, ka mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka mūsu interneta vietnē izvietotā informācija ir precīza un aktuāla, dažos gadījumos informācija varbūt kļūdaina vai nepilnīga. Lielākā daļa interneta vietnē izvietotās informācijas ir pieejama publiski. Pietam, mēs esam norādījuši informāciju, kas ir balstīta uz mūsu pieredzi darbā ar tiešsaistes vīzu pieteikumu sistēmām.

Ja plānojat izmantot šajā interneta vietnē norādīto informāciju, lūdzu, pārliecinieties par tās patiesumu. Šeit sniegtā informācija ir vispārēji aprakstoša informācija.

Satura īpašumtiesības

Šīs interneta vietnes saturs ir paredzēts tikai nekomerciālai, personīgai izmantošanai. Ja vien jūs saglabājat informāciju par intelektuālajām tiesībām (tai skaitā autortiesības un preču zīmes), jūs varat lejupielādēt, drukāt vai saglabāt šīs interneta vietnes saturu savā datorā. Šo informāciju ir aizliegts izplatīt tālāk tās oriģinālvalodā vai tulkojumā.

Autortiesības

Viss šajā interneta vietnē izvietotais saturs ir aizsargāts ar autortiesību likumdošanu katrā valstī, kurā mēs veicam uzņēmējdarbību, kā arī ar starptautiskajiem autortiesību aizsardzības likumiem. Šajā interneta vietnē izvietotais saturs ir Website.com īpašums. Šīs interneta vietnes dizains ir pilnībā mūsu īpašums, ko aizsargā valsts un starptautiskā autortiesību aizsardzības likumdošana. Autortiesību aizsardzība tiek piemērota interneta vietnei kā veselam kopumam, kā arī atsevišķiem šīs vietnes failiem un elementiem. Ar autortiesību aizsardzības likumdošanu aizsargāti elementi ir, bet neaprobežojas ar, tekstu, veidlapām, saglabātajiem datiem, attēliem un mediju failiem, kā arī jebkura ar interneta vietni saistītā programmatūra.

Piekļuve interneta vietnei un licencēšana

Atļauja, kuru mēs jums sniedzam, lai jūs spētu piekļūt šai interneta vietnei un tās saturam ir ierobežota sekojošā veidā:

Piekļuve tikai personīgiem mērķiem. Šīs interneta vietnes vai tās satura komerciāla izmantošana ir aizliegta.

Jūs varat izmantot saiknes uz interneta vietni, bet to ir aizliegts darīt pazemojošā vai aizskarošā veidā, vai tādā veidā, kas rada maldīgu priekšstatu par šo interneta vietni vai mūsu uzņēmumu, un jums ir aizliegts izmantot šīs interneta vietnes vizuālos elementus (tai skaitā logotipus un preču zīmes) bez mūsu atļaujas.

Šīs interneta vietnes satur ir atļauts lejupielādēt tikai personīgai izmantošanai vai jūsu interneta pārlūka kešatmiņas ielādes procesā. Šajā interneta vietnē izvietoto informāciju ir aizliegts kopēt izmantošanai citiem uzņēmumiem, kā arī aizliegts izmantot kopēšanai automātiskos līdzekļus (robotus vai datu iegūšanas programmatūru) vai veikt kopēšanu manuāli. Šīs interneta vietnes elementus ir aizliegts ievietot citās interneta vietnēs vai lapās, izmantojot jebkuru metodi, tai skaitā ieguldīšanu vai ierāmēšanu. Šis aizliegums ir piemērojams arī slēptajam tekstam un meta atzīmēm, kas satur mūsu preču zīmes vai nosaukumu, kuru jums ir aizliegts izmantot bez atļaujas.

Jums ir aizliegts veikt jebkādas izmaiņas šajā interneta vietnē bez mūsu rakstiskas atļaujas.

Visas augstāk aprakstītās atļaujas var tikt atsauktas jebkurā brīdī, un visi ierobežojumi tiek piemēroti visam interneta vietnes saturam, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar sekojošiem elementiem: teksts, veidlapas, attēli, logotipi, preču zīmes, un jebkuri citi elementi, kas veido interneta vietnes izkārtojumu, kompozīciju vai noformējumu.

Saziņa ar mums

Jūs piekrīt elektroniskai saziņai ar mums brīdī, kad apmeklējat šo interneta vietni un sazinieties ar mums, tai skaitā ar e-pastu. Šī piekrišana nozīmē to, ka elektroniska saziņa, kas atbilst likumdošanas prasībām, tiek veikta rakstveidā ar mērķi apstiprināt un saņemt piekrišanu, sniegt informāciju un informēt par paziņojumiem.

Lai pārtrauktu komunikāciju ar mums (tai skaitā visu paredzamo saraksti) jebkurā laikā, jūs varat izmantot saikni, kas ir izvietota mūsu interneta vietnē un paredzēta šim mērķim. Jā pārtrauksiet komunikāciju ar mums, mēs neuzņemamies atbildību par nozaudētajiem datiem.

Komunikācijai ar jums mēs izmantosim e-pastu vai interneta funkcijas, kas ir paredzētas komunikācijai ar mūsu klientiem; mēs paturam tiesības atteikties atbildēt vai komunicēt izmantojot citus komunikācijas veidus. Ja jūs nesniedzat divu dienu laikā pēc mūsu ziņojuma, kas ir saistīts ar mūsu pakalpojumu sniegšanu, nosūtīšanas, mēs atcelsim jūsu vīzas saņemšanas pakalpojumu vai turpināsim sniegt šo pakalpojumu, izmantojot jūsu iepriekš sniegto informāciju.

Izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos

Mēs paturam tiesības veikt jebkāda veida izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos tādu iemeslu dēļ, kas var būt saistīti ar mūsu pakalpojumu sniegšanu, drošību vai juridiskiem jautājumiem. Jūsu atbildība ir pārskatīt un pārlasīt šīs interneta vietnes lietošanas Noteikumus un nosacījumus, kā arī jūs piekrītat jebkurām izmaiņām, kas ir veiktas šajos Noteikumos un nosacījumos.

Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana

Mēs paturam tiesības pārtraukt sniegt mūsu pakalpojumus jebkurā brīdī. Pietam, mēs paturam tiesības pārtraukt mūsu pakalpojuma sniegšanu jebkura iemesla dēļ. Iemesli pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanai ir, bet neaprobežojas ar: nepareizas, nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana, pretlikumīga vai neatbilstoša šīs vietnes vai mūsu pakalpojumu izmantošana, un jebkurš cits šīs interneta vietnes Noteikumu un nosacījumu neievērošanas gadījums.

Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana nozīmē pilnu un pilnīgu jebkādu pakalpojumu sniegšanu, reģistrācijas atcelšanu un piekļuves liegšanu šai interneta vietnei un jebkurai tās daļai.

Definīcijas

Šajos Noteikumos un nosacījumos tiek izmantoti sekojoši vārdu vai frāzes:

“Klients”, “lietotājs”, “jūs” un “jūsu” apzīmē cilvēku, kas apmeklē šo interneta vietni.

“Klienta informācija”, “personīgā informācija”, “lietotāja informācija” un “jūsu informācija” apzīmē informāciju, kuru jūs sniedzat, lai saņemtu mūsu pakalpojumus. Šī informācija var būt saistīta ar jums vai personu, kuru pārstāvat.

“Uzņēmums”, “mūsu”, “mēs” apzīmē website.com vai jebkuru mūsu filiāli.

“Pakalpojums” un “pakalpojumi” apzīmē mūsu sniegtos Turcijas E-Vīzas pieteikumu apstrādes pakalpojumus.

“Vietne”, “šī vietne” un “interneta vietne” apzīmē šo turkey-evisa.com.

“Noteikumi” apzīmē Noteikumus un nosacījumus, kas ir publicēti šajā interneta vietnē.

“Darba diena” nozīmē nedēļas dienu, kurā strādā bankas.