Hvordan få et visum for Tyrkia

Trenger du et visum for Tyrkia?

Ja, tyrkiske visumkrav varierer avhengig av den besøkendes nasjonalitet. Trenger jeg et visum for Tyrkia fra Norge? Er tyrkisk visum for amerikansk statsborger påkrevd? Svaret er ja, og det er ja for mange andre nasjonaliteter. Du kan sjekke om du kvalifiserer når du søker.

Hva trenger jeg for min tyrkiske e-visum søknad?

Du må ha et gyldig reisedokument for minst 6 måneder fra datoen du tenker å komme inn i Tyrkia. Avhengig av nasjonaliteten din, kan det være flere krav for visumsøknaden. Du vil bli informert om disse kravene etter du velger nasjonalitet og reisedatoer.

Trenger jeg å printe mitt e-Visum og ta med på reisen?

Det kan være lurt å skrive ut e-Visumet og ta det med deg. Dette vil hindre ekstra spørsmål som kan oppstå dersom du ikke kan bevise at du har mottatt ett godkjent e-Visum.

Trenger du et visum for å dra til Tyrkia på den eksakte datoen spesifisert i en søknad?

Nei. Gyldighetsperioden til ditt tyrkiske e-visum starter fra datoen spesifisert i søknaden din. Du kan reise til Tyrkia og komme inn på hvilken som helst dato i denne perioden.

Trenger jeg å erverve et separat tyrkisk e-visum for personer som reiser med meg?

Ja. Hver reisende må ha et separat e-visum.

Kan jeg dra inn i Tyrkia flere ganger med e-visumet mitt?

Statsborgere i visse land kan søke om og erverve et e-visum som gir flere innreiser. Du kan bruke det e-visumet for så mange turer som nødvendig under visumets gyldighetsperson hvis du er statsborger av:

Land med multiple innreisetillatelse

Jeg vil gjerne være litt lenger I Tyrkia enn det tyrkiske e-visumet tillater. Hva gjør jeg?

Det er ulovlig å være lenger enn visumet ditt tillater. Hvis du gjør det, kan du bli deportert, bannlyst fra å reise til Tyrkia i en periode, og/eller bedt om å betale bøter. Hvis du vil bli i Tyrkia lenger enn e-visumperioden, må du søke om oppholdstillatelse på en tyrkisk, lokal politistasjon.

Det er viktig å huske at formålet med et e-visum er reise eller handel. Hvis du ønsker å søke om et annet type visum, som arbeidsvisum eller studentvisum, må du sende inn et søknad til den nærmeste tyrkiske ambassaden eller nærmeste tyrkiske konsulat.

Når bør jeg søke om mitt tyrkiske e-visum?

Du kan sende inn e-visumsøknaden din når som helst før reisen din. Det er derimot klokt å sende inn e-visumsøknaden minst 72 timer før du drar til Tyrkia, ettersom behandling vanligvis kan ta inntil 48 timer.

Hvis jeg ikke vil bruke et e-visum, kan jeg få et visum når jeg ankommer Tyrkia?

Du vil kanskje kunne erverve et visum når du ankommer Tyrkia hvis du er statsborger i et av følgende land:

Borgere som kan få et Tyrkisk e-Visum ved ankomst

Kan jeg betale min tyrkiske visumkostnad hvis jeg ikke har kredittkort eller betalingskort?

Dessverre kan du kun betale e-visumsøknadsgebyret med et kredittkort eller et betalingskort. Kortet må derimot være under ditt eget navn.

Hvor lenge er e-visumet gyldig?

Ditt e-visums gyldighetsperiode vil avhenge av landet som utstedte passet ditt. For å finne ut hvor mange dager du kan være i Tyrkia under visumet ditt, klikk på søkeknappen på hovedsiden og fyll inn opprinnelsesland og type reisedokument.

Hvis jeg ikke skal forlate det internasjonale gjennomfartsområdet, trenger jeg et tyrkisk e-visum?

Nei. Hvis du forblir i det internasjonale gjennomfartsområdet, er ikke et visum nødvendig.

Hvem kvalifiserer for det tyrkiske e-visumet?

Statsborgere fra landene oppført nedenfor er visumlandene og kvalifiserer for det tyrkiske e-visumet gitt at de oppfyller de tyrkiske visumkravene. For å finne ut disse kriteriene, gå til Hovedside, klikk på søkeknappen og velg Reiseland og Type reisedokument.

Borgere som kan søke om tyrkisk e-Visum på nett