Vilkår og betingelser

Introduksjon

Når du går inn på nettsiden vår, samtykker du til og aksepterer følgende vilkår og betingelser. Før du tar i bruk våre tjenester, ta deg tid til å lese dem nøye.

Om oss

Turkey-evisa.com tilbyr følgende tjeneste: Vi behandler og går gjennom søknaden din for et visum for å besøke Tyrkia. Turkey-evisa.com er privateid, og har ingen forbindelse med noen offentlig etat, offentlig organ eller byrå. Du kan bla på siden eller stille spørsmål gratis.

Behandling av visum

Du må ha et godkjent visum før du kan komme inn i Tyrkia via sjø eller luft; for å søke, må du svare på en rekke spørsmål angående ditt pass og dine reiseplaner.

Vi vil stille deg alle de nødvendige spørsmålene og sende inn visumsøknaden din. Før du behandler og sender inn søknaden din, vil vi gå gjennom svarene dine, og deretter kommunisere med deg via e-post hvis vi ser noen potensielle problemer eller trenger mer informasjon.

Vi vil ikke sende inn søknaden din før vi har fastslått at informasjonen som du har levert er gyldig for godkjennelse. Hvis søknaden din ikke går gjennom vår gjennomgang, vil vi gi deg full refusjon og vil ikke sende inn søknaden din.

Dersom søknaden din ikke passerer vår gjennomgang, kan du sende den inn gjennom en annen tjeneste, eller sende den inn direkte til den tyrkiske staten via deres E-visumnettside. Endelig godkjennelse eller avvisning av et tyrkisk E-visum er helt i hendene til den tyrkiske staten.

Merk at den tyrkiske statens godkjennelsesprosess for et E-visum kan ta så lang tid so 72 timer, selv om de fleste søkerne vil bli varslet på e-post innen 24 timer dersom de godkjennes. Vi anbefaler sterkt at du søker tidligere, snarere heller enn senere, for å ta høyde for uventede forsinkelser.

Hvis søknaden din avvises

Skulle e-visumsøknaden din avvises av den tyrkiske staten, vil vi utstede full refusjon til kredittkortet ditt og vil ikke ta betalt for våre tjenester. Vi kan ikke påvirke den tyrkiske statens beslutning om å godkjenne eller avvise e-visumsøknader.

Hvis søknaden din avvises, anbefaler vi at du kontakter det tyrkiske konsulatet eller ambassaden og søker direkte om et visum.

Vær klar over at etter et visum har blitt godkjent, kan den tyrkiske staten, under noen omstendigheter, trekke tilbake godkjennelsen sin og endre statusen på visumet til «Ikke Autorisert». Det er derfor ikke nødvendig å si at dette også er en beslutning vi ikke kan påvirke. Av den grunn, bør du først verifisere autoriseringsstatusen til ditt e-visum før du reserverer flyet ditt eller sjekker inn.

Reisekrav og personlige opplysninger

Du er ansvarlig for å følge alle reisekrav i forbindelse med reisen din til Tyrkia. Hvis du oppgir uriktig informasjon for dine reisedokumenter, inkludert ditt visum og ditt pass, og og ikke får lov til å gå ombord et fartøy eller et fly til Tyrkia som et resultat, kan vi ikke holdes ansvarlig.

Betaling for våre tjenester

Vi tar kun amerikanske dollar ($) som betaling for vår visumgjennomgang og behandlingstjenester.

Hvis kredittkorttjenesten bruker en annen valuta, vil banken eller selskapet som utstedte dette kortet konvertere det amerikanske dollarbeløpet om til din valuta. Når dette skjer, vil beløpet du belastes være basert på valutakursen som er i bruk, sammen med ethvert transaksjonsgebyr eller andre gebyr som kredittkortselskapet ditt kan påføre deg. Kredittkortselskapet har kontroll over hvilke gebyr som vil bli belastet, sammen med hvorvidt og hvordan de er oppført på kredittkortregningen din; selskapet vårt har ingen kontroll over disse kostnadene eller om og hvordan de føres opp.

Kontakt kredittkortselskapet ditt hvis du har noen spørsmål angående belastningene på kortet ditt.

Nøyaktighet på denne nettsiden

Selv om vi gjør vårt beste for å påse at innholdet på denne nettsiden er nøyaktig og oppdatert, kan det av og til oppstå feil, og det kan være anledninger der informasjon utilsiktet utelates. Mye av innholdet er basert på informasjon som er offentlig tilgjengelig. I tillegg har vi inkludert informasjon basert på vår førstehåndskjennskap av nettvisumsøknadssystemer og prossessring av visum søknader.

Hvis du velger å stole på informasjon vi gir, ta deg tid til å verifisere nøyaktigheten. Det er kun presentert her som generell bakgrunnsinformasjon.

Eierskap av innhold

Vi påser at innholdet på denne nettsiden kun skal være tilgjengelig til ikke-kommersiell bruk. Så lenge du ikke endrer noen beskyttede varsler (inkludert, men ikke begrenset til copyrights og varemerker), kan du laste ned omtalt innhold og skrive det ut eller lagre det på en personlig datamaskin. Du kan ikke redistribuere det, hverken på originalspråket eller på oversatt form.

«Copyright»-informasjon

Alt innhold på denne siden er beskyttet av copyright-lover i de enkelte landene der vi gjør forretninger, så vel som internasjonale copyright-lover, og eies av Turkey-evisa.com. Alt design på denne siden er også eid av denne nettsiden, og er beskyttet av både nasjonale og internasjonale copyright-lover. Disse beskyttelsene gjelder nettsiden som helhet, og for enkeltfiler og elementer på siden. Sideelementer beskyttet av copyright inkluderer, men er ikke begrenset til tekst, skjemaer, lagrede data, grafikk og mediefiler, og eventuell programvare assosiert med siden.

Sidetilgang og lisensiering

Lisensen vi bevilger deg for tilgang til denne siden og til dens innhold er begrenset på følgende måter:

Tilgang er kun for personalbruk. Kommersiell bruk av denne siden eller dens innhold er forbudt.

Du kan koble til sidens hjemmeside, men du kan ikke gjøre det på en måte som er nedsettende, eller som fremstiller siden eller selskapet vårt på en uriktig måte, og du kan ikke inkludere vår beskyttede grafikk (inkludert, men ikke begrenset til logoer og varemerker) med mindre vi gir deg tillatelse til å gjøre det.

Du kan ikke laste ned innholdet på denne siden, med mindre det utelukkende er til personlig bruk, eller selv del av din nettlesers automatiske bufringsprosess. Du kan ikke kopiere informasjonen på denne siden til bruk av noen annen forretning, enten med automatiske midler (som roboter eller datautvinngsprogramvare) eller for hånd. Du kan heller ikke legge inn noen elementer av denne siden inni en annen nettside eller side ved å bruke noen teknikk, inkludert innkapsling eller innramming. Dette forbudet omfatter skjult tekst og meta-tags som inneholder vårt varemerke eller navn, som du ikke kan bruke uten vår eksplisitte tillatelse.

Du kan ikke foreta noen endringer på denne siden med mindre vi eksplisitt gir deg skriftlig tillatelse til å gjøre det.

Alle tillatelsene oppført ovenfor kan tilbakekalles når som helst, og alle restriksjoner gjelder alt innholdet på denne siden, inkludert men ikke begrenset til følgende elementer: tekst, skjemaer, grafikk, logoer og varemerker, og alle involvert i sidelayout, komposisjon eller formatering.

Kommunikasjon med oss

Du samtykker til elektronisk kommunikasjon med oss når du besøker denne siden og kommuniserer med oss på elektronisk måte, inkludert e-post. Dette samtykket inkluderer enighet om at slik elektronisk kommunikasjon tilfredsstiller de juridiske kravene om at kommunikasjonen skal være skriftlig, inkludert kommunikasjon som gjelder formål med samtykke, avtale, avsløring og varsel.

For å avslutte kommunikasjon med oss (inkludert korrespondanse i fremtiden) når som helst, kan du bruke koblingen spesifisert til det formålet på siden vår. Hvis du avbryter kommunikasjon med oss, er vi ikke ansvarlige for eventuelle data som går tapt.

Vår kommunikasjon med deg vil være gjennom e-post eller gjennom e-postfunksjoner spesifisert for kommunikasjon med våre klienter; vi forbeholder oss retten til å nekte å svare på eller kommunisere på noen andre måter. Hvis du ikke svarer innen to dager etter du mottar kommunikasjon fra oss i forbindelse med tjenesten vi leverer, vil vi enten kansellere visumsøknadstjenesten din, eller fortsette tjenesten med informasjonen du tidligere oppgav til oss.

Endringer i disse vilkårene og betingelsene

Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å endre noen eller alle disse vilkårene og betingelsene av grunner som kan inkludere endringer i våre tjenester eller sikkerhetsmessige- eller juridiske hensyn. Det er ditt ansvar å gå gjennom vilkårene og betingelsene for denne siden, siden du ved å fortsette å bruke denne siden aksepterer eventuelle endringer som har blitt gjort på omtalte vilkår og betingelser.

Opphør av tjeneste

Vi forbeholder oss retten til avslutte din visumsøknadstjeneste når som helst. I tillegg forbeholder vi oss retten til å avbryte tjenesten vår uansett årsak. Grunner til avbrytning inkluderer, men er ikke begrenset til å oppgi unøyaktig, villedende eller falsk informasjon, illegal eller upassende bruk av denne siden eller våre tjenester, og enhver annen unnlatelse av å følge vilkårene og betingelsene for bruk av denne siden.

Opphør eller avbrytelse av tjeneste inkluderer terminering av alle tjenester, avbrytelse av registrering, og terminering av tilgang til denne siden eller noen del av den.

Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder ord eller fraser oppført nedenfor når de brukes i disse vilkårene og betingelsene:

"Klient", "bruker", "du", "din", og "deg selv" henviser til en person som besøker denne siden.

"Klientinformasjon", "brukerinformasjon", "brukerinformasjon", og "din informasjon" viser alle til informasjon som du oppgir til oss for å bruke tjenestene våre. Denne informasjonen kan omhandle enten deg selv eller personer som du representerer.

«Selskap", "vår", "oss" og "vi" viser alle til Turkey-evisa.com eller til noen av våre datterselskap.

"Tjeneste" og "tjenester" viser til søknadsbehandlingstjenesten for tyrkiske e-visumer som vi leverer.

"Side", "denne siden", og "nettside" referrer til Turkey-evisa.com.

"Vilkår" referer til Vilkår og betingelser som beskrevet på denne siden.

"Arbeids dag" referer til dager i uken da banker er åpne.